Voorwaarden voor deelname aan De Wilde Stad Schoolplein filmwedstrijd

Door deel te nemen aan de filmwedstrijd ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. De wedstrijd staat open voor kinderen tot 14 jaar. 


2. Je hebt toestemming van je leerkracht/ouders/voogd(en) voor deelname die daarmee deze voorwaarden mede aanvaarden.

3. Je mag zelf bepalen hoeveel filmpjes je instuurt. Deze mag je alleen maken maar leuker is als je hem met een groepje vanuit school maakt.


4. Het filmpje moet voldoen aan de gestelde eisen: maximaal 90 seconden, HD kwaliteit en liggend gefilmd. Filmen kan en mag met ieder apparaat, van smartphone tot action cam.

5. Het onderwerp van de filmpjes is natuur in de stad. Je mag zelf bepalen wat jij daaronder verstaat.

6. Je filmpje moet zijn gemaakt met respect voor de dieren en natuur die je filmt:

7. Breng geen schade toe aan de natuur. 


8. Film nesten alleen wanneer dit de dieren niet verstoort. 


9. Als je mensen filmt, vraag dan eerst toestemming 


10. Laat geen afval achter op straat. 


11. De inzender(s) moet(en) ook de maker(s) van het filmpje zijn. 


12. De jury selecteert uit de inzendingen de beste filmpjes. De selectie wordt op 10 april bekend gemaakt via De Wilde Stad

13. Als je film geselecteerd is, ontvang je hiervan bericht. 


14. De geselecteerde filmpjes worden vertoond op een speciale vertoning van de film De Wilde Stad in april. De geselecteerde makers worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 


15. De Wilde Stad mag de filmpjes gebruiken voor promotionele doeleinden en je geeft hierbij toestemming voor gebruik van je filmpje op Facebook, de website of andere online media

16. Wij mogen jouw naam en woonplaats in de media vermelden indien je geselecteerd wordt voor vertoning op de kinder-première

17. De Wilde Stad/EMS FILMS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of de aanwijzing van de winnaar. 


18. Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. De jury van de filmwedstrijd mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer ingezonden film en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media. 


19. De winnaars en deelnemers ontvangen van EMS FILMS een mooie prijs